Dofí comú
Delphinus delphis

Fotografia: Les espècies protegides. Josep Amengual