Granota
Rana perezi

És l'amfibi més conegut, degut als seus costums diurns, renouers i gregaris.

Font: Els rèptils i amfibis de les Balears. Joan Mayol Serra.