Granot arbori
Hyla meridionalis

Viu sobre la vegetació, en arbres o arbusts, i sols cerca l'aigua en el moment de la reproducció.

Font: Els rèptils i amfibis de les Balears. Joan Mayol Serra.