Sycon raphanus

Esponja petita que es troba a molts indrets de la costa de Menorca

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.