Esponja perforadora
Cliona celata


És una espècie molt important des del punt de vista geològic. La larva, una volta s'ha fixat sobre el substrat (roca, conxa, etc) el perfora mitjançant una secreció àcida.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.