Esponja de cavall
Hyppospongia communis


El seu esquelet és molt més bast que el de l'esponja de bany, motiu pel qual se la destina, en general, a l'ús industrial.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.