Xel petit
Proteopecten glaber

La closca té forma molt variable. La superfície de les valves és recorreguda per còstules ondulades seperades per espais iguals.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.