Xel
Pecten jacobaeus

Té una closca que s'ha utilitzat des de fa molt de temps com a receptacle i objecte ornamental.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.