Viuda
Otala punctata

És una espècie molt rara a Menorca.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.