Escopinya gravada
Venus verrucosa

Comestible excel·lent, la distribució geogràfica del qual no queda restringida a la nostra illa.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.