Sipió
Sepiola rondeletti

Té un cos curt arrodonit a la seva part posterior.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.