Sípia de punxa
Sepia elegans

És poc abundant a les nostres costes. És de dimensions molt més petites que la sípia i la agulló posterior de la seva closca sempre sobresurt de la part posterior del cos.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.