Sípia
Sepia officinalis

Té cos oval proveït de llargues i estretes aletes que recorren tota la vora del mantell.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.