Pop roquer
Octopus vulgaris

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.