Pop pudent
Eledone moschata

Rep el seu nom pel penetrant olor d'almesc que desprèn.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.