Peu de cabrit
Arca noae

És una altrà espècie molt apreciada a Menorca, on és considerada com a comestible.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.