Pegellida
Patella caerulea

S'aferra tan fort a la roca perquè extreu l'aire contingut entre el seu cos, la seva closca i la roca mitjançant un potent tub aspirador que té en el seu organisme.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.