Pegellida foradada
Diodora gibberula

Presenta una closca gibosa molt característica.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.