Padeta
Mitrella scripta

És rara a Menorca. Hom la pot trobar a la cala de Sant Esteve, Alcaufar i algunes localitats de Fornells.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.