Ostra borda
Chama gryphoides

Té la valva superior recoberta de nombroses laminetes petites

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.