Musclo de roca
Mytilus galloprovincialis

És una de les espècies de bivalves més conegudes.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.