Monja
Otala lactea

Presenta la boca de la seva closca d'un color castany fosc.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.