Calamar
Loligo vulgaris

Les dues aletes laterals, de forma triangular ocupen més de la meitat del cos. Els exemplars joves, els preuats calarmasets, són cada cop més rars a la Mediterrània, per l'abús que es fa de la seva captura amb les arts d'arrossegament.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.