Llimac negre
Milax nigricans

És una espècie comuna a la nostra illa.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.