Guitzo petit
Psammocola depressa

Ha passat a ser escàs a les cales del port de Maó, on abans era abundós.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.