Escopinya llisa
Venerupis decussata

És molt coneguda a la nostra illa per la seva importància culinària.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.