Escopinya de gallet
Cerastoderma edule

És el conegut "berberecho", espècie molt preuada com a comestible.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.