Escopinya de frare
Venericardia antiquata

La closca és globosa i pesant.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.