Escopinya bordall
Venerupis aurea

Espècie comestible de bona reputació.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.