Escalària
Epitonium clathrus

Presenta unes costelletes molt típiques que guarneixen la seva closca. Fa uns anys no era difícil trobar exemplars vius d'aquesta bella espècie a la cala de Sant Esteve.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.