Dàtil de la mar
Litophaga litophaga

És una espècia litòfaga que ha estat molt cercada per les seves excel·lents qualitats com a comestible.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.