Corn de vinya
Semicassis undulata

Té una closca espessa que ha estat emprada per a l'elaboració de camafeus.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.