Corn rugós
Ranella gigantea

Viu a la zona coral·lina fins a profunditats superiors als 50 metres.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.