Corn amb pues
Murex brandaris

És un dels gasteròpodes que es consumeixen cuits. És molt menys abundant a Menorca que el corn blau.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.