Corn marí
Charonia nodifera

Popt mesurar més de 30 cm de longitud i és considerat el més gros dels gasteròpodes de la Mediterrània.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.