Corn dolç
Buccinulum corneum

És una espècie en regressió que fa pocs anys era molt corrent en el port de Maó.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.