Corn blau
Trunculariopsis trunculus

Espècie comestible de gran qualitat gastronòmica.Aquesta espècie, junt amb el corn amb pues i el corn de fel, fou emprada antigament pels fenicis, grecs i romans, per a obtenir el colorant anomenat porpra.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.