Caragolet de la mar
Mitra ebenus

Té una closca llustrosa amb sutures profundes. Resulta característica la presència d'una línia clara que ressegueix la closca a cada volta.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.