Caragol de la mar
Monodonta articulata

Té un llombrígol més o menys patent a la closca.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.