Caragol cònic
Calliostoma zizzyphinus

És característic per la seva closca espessa, igual d'ampla que d'alta, sense llombrígol i sense granulació.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.