Ballaruga o pada
Rumina decollata

Es reconeix fàcilment per la seva closca amb l'àpex truncat.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.