Verga mansa
Holothuria tubulosa

És l'espècie més comuna de la classe dels holoturioïdeus.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.