Peu d'ànec
Anseropoda placenta

És una espècie escassa que viu quasi exclusivament damunt fons arenosos amb fang a partir d'uns 20 metres de profunditat.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.