Estrelleta
Asterina gibbosa

És fàcil de conèixer pel seu contorn pentagonal i els seus braços molt curts.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.