Estrella d'arena
Astropecten irregularis

Es diferencia clarament d'A. aranciacus pel nombre d'espines de les plaques marginals dorsals.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.