Estrella d'arena ataronjada
Astropecten aranciacus

És un asteroïdeu de grans dimensions que viu en els fons arenosos o mitjanament fangosos, especialment als prats de Posidònia.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.