Espardenya
Stichopus regalis

És una espècie comestible fàcilment identificable pel seu cos aplanat dorso-ventralment, amb unes grans taques blanques al dors.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.