Enrocahams espinós
Ophiotrix fragilis


Presenta braços molt prims, flexibles i fràgils, proveïts de llargues i fines espines molt característiques.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.