Enrocahams escatós
Ophiura ophiura


És una espècie de braços molt més rígids que l'espècie anterior, la qual cosa li impedeix els moviments ràpids.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.