Enrocahams
Ophioderma longicaudum


Aquest ofiuroïdeu es captura amb freqüència amb l'ham de les canyes de pescar, per exemple al port de Maó.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.